Regulamin Sklepu Internetowego

§1 Postanowienia ogólne

Sklep internetowy Primix Second Hand & Outlet  prowadzony jest przez Primix Aleksandra Kowalczyk z siedzibą w Gliwicach 44-100 przy ul. Kozielska 5/1 zarejestrowaną w Polsce pod numerem 527179548, NIP: 9691661618.

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych przez sklep internetowy Primix Second Hand & Outlet oraz prawa i obowiązki Klientów oraz Sprzedawcy.

Korzystanie z usług sklepu internetowego oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

§2 Definicje

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, dokonująca zakupów w Sklepie Internetowym.

Sklep internetowy – sklep internetowy [nazwa sklepu], prowadzony przez [nazwa firmy], działający pod adresem internetowym [adres sklepu].

Towar – produkty oferowane do sprzedaży w Sklepie Internetowym.

Outlet – towary oferowane w Sklepie Internetowym w kategorii outletowej, mogące posiadać drobne wady estetyczne lub być przedmiotami z poprzednich kolekcji.

Używana odzież – produkty oferowane w Sklepie Internetowym, które zostały wcześniej używane przez innych użytkowników, jednak są w dobrym stanie i nadają się do ponownego użytku.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

§3 Zasady zakupów

Klient dokonuje zakupów poprzez wybór towaru dostępnego w ofercie Sklepu Internetowego oraz dodanie go do koszyka.

Proces składania zamówienia obejmuje podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia, w tym adresu dostawy i danych kontaktowych Klienta.

Złożenie zamówienia przez Klienta stanowi ofertę zakupu towaru określonego w zamówieniu.

Potwierdzenie zamówienia przez Sklep Internetowy stanowi akceptację oferty zakupu i zawarcie umowy sprzedaży między Klientem a Sklepem Internetowym.

§4 Dostawa i płatności

Dostępne formy dostawy są zgodne z wytycznymi zewnętrznych firm kurierskich.

Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany kosztów i terminów dostawy oraz dostępnych form płatności.

§5 Zwroty i reklamacje

Klient ma prawo do zwrotu towaru (tylko odzież outletowa) w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Reklamacje dotyczące wad towaru należy zgłaszać niezwłocznie po ich stwierdzeniu.

Warunki i procedury zwrotów oraz reklamacji szczegółowo opisane są w Zasadach Kupowania.

§6 Ochrona danych osobowych

Sklep Internetowy zapewnia ochronę danych osobowych Klientów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz Polityką Prywatności dostępną na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

Przetwarzanie danych osobowych Klientów odbywa się wyłącznie w celach związanych z realizacją zamówienia oraz obsługą Klienta.

§7 Postanowienia końcowe

Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie, o czym Klienci zostaną poinformowani poprzez zamieszczenie nowej wersji regulaminu na stronie internetowej sklepu.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej sklepu

[03.03.2024]

Primix Aleksandra Kowalczyk                 

Ul. Kozielska 5/1, 44-100 Gliwice

+48514173759

primix.biuro@gmail.com

Shopping Cart
Scroll to Top